Sobre nosaltres

 

1901 Enric Granados va crear una Acadèmia per a la formació i el perfeccionament de pianistes amb el propòsit de transmetre la tècnica, especialment en pulsació i en l’ús del pedal, que le permetia aconseguir la sonoritat i estil que el caracteritzaven.

 

 

 

1916 Al morir sobtadament, el seu deixeble i col·laborador en la tasca pedagògica de la Acadèmia, Frank Marshall, es va fer càrrec de la Direcció i va ampliar l’àmbit d’assignatures a altres disciplines musicals. Es va formar una extraordinària generació de pianistes i pedagogs que han donat a la nostra terra un sòlid prestigi en tots els ambients musicals.

 

 

 

1959 Desprès de la mort del mestre Marshall, va ser Alicia de Larrocha qui es va responsabilitzar de la continuïtat de l’Acadèmia. Al llarg de la seva carrera com a concertista va delegar la direcció d’estudis en Juan Torra, Mercedes Roldós i Carlota Garriga successivament

 

 

 

 

 

 

2010 Por exprés desig de la mateixa Alicia de Larrocha, actualment és Marta Zabaleta, una de les seves alumnes predilectes, la Directora de l’Acadèmia Marshall.

 

 

 

 

 

D’aquesta forma s’ha anat complint la tradició de deixar la Direcció de l’Acadèmia en mans del deixeble més destacat, essent els directors de l’Acadèmia:
    Enrique Granados (1901-1916)
    Frank Marshall (1916-1959)
    Alicia de Larrocha (1959-2009)
    Marta Zabaleta (2010-actualitat)