Academia Marshall | Avis legal
16971
page-template-default,page,page-id-16971,bridge-core-1.0.4,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-18.0.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

AVÍS LEGAL

 

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB:

 

ACADEMIA MARSHALL SL amb CIF B-61263562, i amb domicili al carrer Comte de Salvatierra núm. 10, 080006 Barcelona posa a disposició dels usuaris contingut informatiu sobre les seves activitats. Aquestes condicions generals regulen únicament i exclusivament l’ús del lloc web d’ACADEMIA MARSHALL SL per part dels usuaris que hi accedeixen. Aquestes condicions generals estan exposades a l’usuari en el lloc web www.academiamarshall.com en totes i cadascuna de les pàgines, per a la lectura, impressió, arxivament i acceptació a través d’Internet i sent plenament informat.
L’accés al lloc web esmentat implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari declara entendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis oferts en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment aquestes condicions generals.

 

 

Primera – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS:

 

1.1.- L’ús del lloc web d’ACADEMIA MARSHALL SL no implica l’obligació de registre de l’usuari.
Les condicions d’accés i ús d’aquest lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-lo a l’usuari a fer un bon ús del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de terceres persones: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. ACADEMIA MARSHALL SL prohibeix expressament el següent:
1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través de la mateixa per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes d’ACADEMIA MARSHALL SL o a tercers.
1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, enviament massiu de correus ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("bombardeig de correu").
1.2.- ACADEMIA MARSHALL SL podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals-veure clàusula cinc.

 

 

Segona – CONTINGUTS:

 

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

 

2.1.- ACADEMIA MARSHALL SL utilitzant fonts internes i externes de manera que ACADEMIA MARSHALL SL només es responsabilitza dels continguts elaborats internament.
2.2.- ACADEMIA MARSHALL SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. ACADEMIA MARSHALL SL no garanteix ni es responsabilitza del bon funcionament dels enllaços a llocs web de tercers enumerats a www.academiamarshall.com. A més, els serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers es fan a disposició de l’usuari a través de la pàgina web del propietari i es regiran per les condicions particulars de cadascun d’ells. L’ACADEMIA MARSHALL SL no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis que poguessin derivar de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

 

 

Tercera – RESPONSABILITATS:

 

3.1.- ACADEMIA MARSHALL SL en cap cas serà responsable de:

 

3.1.1.- Errades i incidències que puguin ocórrer en les comunicacions, supressió o transmissions incompletes de tal manera que els serveis del lloc web no estiguin garantits per estar constantment operatius.
3.1.2.- Producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers puguin ocasionar a la pàgina web.
3.1.3.- Fiabilitat i veracitat de la informació introduïda per tercers en el lloc web, bé directament, o a través d’enllaços o links. A més, l’ACADÈMIA MARSHALL SL col·laborarà i comunicarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què sigui conscient que els danys causats constitueixi qualsevol tipus d’activitat il·lícita.
3.2.- ACADEMIA MARSHALL SL es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de manera discrecional i definitiva o temporal fins a la garantia de la responsabilitat efectiva dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se. ACADEMIA MARSHALL SL també ha de cooperar i notificar a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què estigui informat que els danys causats constitueixi qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

 

 

Quarta – COPYRIGHT I MARCA REGISTRADA:

 

El lloc web d’ACADEMIA MARSHALL SL – els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web – estan totalment protegits per drets d’autor, i queda expressament prohibida qualsevol reproducció, comunicació, distribució i transformació dels elements protegits esmentats, llevat que es tingui el consentiment exprés d’ACADEMIA MARSHALL SL. Els materials gràfics i escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es fan disponibles en el lloc web són propietat de l’usuari que afirma mitjançant l’enviament de la seva autoria legítima i li assigna els drets de reproducció i distribució al propietari.

 

 

Cinquena – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE:

 

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre qualsevol controvèrsia o disputa derivada d’aquestes condicions generals dels tribunals, amb renúncia expressa a l’usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Sisena: En el supòsit que qualsevol clàusula d’aquest document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa d’aquestes condicions. ACADEMIA MARSHALL SL no podrà exercitar cap dels drets i facultats conferits en aquest document que no implicarà en cap cas la renúncia a la mateixa, excepte reconeixement exprés per part d’ACADEMIA MARSHALL SL.