Marshall Educa

icon 09 free img 1

Petits grans músics

En aquest clave, Manuel de Falla va escriure el concert per clave i orquestra.

clases violin escuela musica
Marshall KIDS

La MARSHALL KIDS és la secció infantil de l’Acadèmia Marshall, equivalent al Nivell Bàsic o Elemental.

Oferim un aprenentatge progresiu, actual, divertit i dinàmic que els permet tocar un instrument des del primer dia, amb l’objectiu que adquireixin una gran afició per la música.

Aquest aprenentatge reforçarà ademés aspectes que van més enllà dels estudis musicals: els nens aprendran la importancia de la constancia i de l’hàbit d’estudi, reforçaran la capacitat de concentració i memorització, i desenvoluparan un ampli sentit de la coordinació.

 Estem convençuts que l’estudi i la pràctica d’un instrument ajuda als nens a desenvolupar-se com a èssers humans, ja que en la música troben una manera d’expressar-se i alliberar les seves emocions, mentres creixen i desenvolupen la seva sensibilitat, gustos i aficions per tot tipus de música. I tot això ho construïm gràcies a una sòlida base, fent especial atenció en la tècnica i la sonoritat, amb l’objectiu d’aconseguir un aprenentatge amé però impecable.

Centre autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:

generalitat de Catalunya densenyament0
harmonia musical
Marshall JOVE

La MARSHALL JOVE és la secció Jove de l’Acadèmia Marshall, equivalent al Nivell Mitjà o Professional.

Oferim aprenentatge musical a tots aquells alumnes adolescents i joves que volen seguir els seus estudis musicals, ja sigui amb l’objectiu d’ampliar els seus coneixements o bé com a pas previ encaminat cap als estudis musicals superiors. En aquest nivell, l’aprenentatge es cada vegada més personalitzat amb l’objectiu d’assolir una gran preparació tant instrumental com teòrica que els permeti accedir als diferents estudis superiors, reforçant els aspectes que més atenció requereixen i potenciant les qualitats de cada alumne.

D’altre banda, si volen seguir desenvolupant la seva afició per la música, cada cop tindran més eines per tocar obres de major dificultat, seguint gaudint de la música i de l’interpretació d’un repertori variat escollit al seu gust segons el seu nivell i les seves possibilitats.

clave manuel falla
Marshall ADULTS

La MARSHALL ADULTS és la secció adulta de l’Acadèmia Marshall.

Oferim la possibilitat de tocar un instrument a tots aquells adults que sempre ho han desitjat però per determinades circumstàncies no ho han pogut fer fins ara. A l’Acadèmia trobaran la guia que necessiten per tocar des del primer dia, a la vegada que aniran aprenent els funaments bàsics i indispensables per la lectura de les partitures.

També oferim classes a aquells alumnes que volen fer un reciclatge, tant pràctic com teòric, i/o seguir aprenent.

clave manuel falla

Marshall

Curs d'estiu

Del 12 al 15 de juliol de 2021

Curs d'interpretació i tècnica pianísitica,
adreçat a alumnes de Nivell Professional o Superior.
El Curs inclou classes individuals i aules d'estudi.
Durant el Curs es seguiran totes les mides de seguretat i
protocols vigents en matèria de Covid-19.
Modalitats: Curs Sencer (4 classes) o Mig Curs (2 classes)
PLACES LIMITADES

Contacta'ns i farem el teu programa musical a mida!

Scroll to Top