profesor violin
Marshall Educa

Marshall Jove

 
La Marshall Jove és la secció jove de l’Acadèmia Marshall, equivalent al Nivell Professional.
 
Oferim aprenentatge musical a tots aquells alumnes adolescents que volen seguir els seus estudis musicals, ja sigui amb l’objectiu d’ampliar els seus coneixements o bé com a pas previ encaminat cap als estudis musicals superiors. En aquell nivell, l’aprenentatge és cada vegada més personalitzat amb l’objectiu d’assolir una gran preparació tant intrumental com teòrica que els permeti accedir als diferents estudis superiors, reforçant els aspectes que més atenció requereixen i potenciant les altes qualitats de cada alumne. 
D’altre banda, si volen seguir desenvolupant la seva afició per la música, cada cop tindran més eines per tocar obres de major dificultat, seguint gaudint de la música i de l’interpretació d’un repertori variat escollit al seu gust segons el seu nivell i les seves possibilitats. 
 

Oferim classes individuals de:

 • Piano
 • Violí
 • Guitarra
 • Flauta Travessera
 • Cant clàssic
 • Cant modern
 • Música de Cambra

 Impartim totes les assignatures teòriques:

 • Llenguatge Musical
 • Harmonia
 • Anàlisis
 • Composició
 • Direcció d’orquestra
Desplaça cap amunt